Adverteren

Stockverkoopinfo.be biedt diverse adverteer-mogelijkheden aan. Adverteren biedt u de mogelijkheid om uw boodschap zo efficiënt mogelijk over te brengen naar uw doelpubliek. Stel dat u een stockverkoop organiseert. U kan ervoor kiezen om uw stockverkoop gratis op onze website te plaatsen. Uw stockverkoop komt dan automatisch in de kalender op onze homepage te staan. Ook delen wij uw stockverkoop gratis op onze Facebookpagina en op onze Pinterestpagina. Hoewel uw stockverkoop op deze manier heel wat geïnteresseerden zal bereiken, is het toch bijzonder interessant uw verkoop extra in de kijker te zetten door te adverteren.

TOP LISTING

Wij kunnen uw stockverkoop extra in de kijker zetten door middel van een Top Listing. De stockverkoop komt dan bovenaan te staan in de kalender op onze homepage. Wanneer u uw stockverkoop aanmaakt op onze website via de tab toevoegen, zal u de datum moeten ingeven waarop de verkoop doorgaat. De verkoop wordt dan automatisch toegevoegd aan de juiste maand in onze kalender. De stockverkopen die in een bepaalde maand doorgaan staan gerangschikt per datum. Wanneer u echter opteert voor onze Top Listing formule komt uw stockverkoop bovenaan te staan, ook al gaat uw stockverkoop pas op het einde van de maand door. Een extra service is dat u extra foto’s kan toevoegen (tot maximaal 5).

EMAIL AD

Tweewekelijks versturen wij een nieuwsbrief naar een bestand van meer dan 10000 abonnees. Deze abonnees zijn allen geïnteresseerd in stockverkopen, outlets en sample sales en dus het perfecte doelpubliek voor uw eigen stockverkoop, outlet of sample sale die u wilt promoten. De nieuwsbrief bevat een handig overzicht van alle aankomende stockverkopen, nieuwe outlets en sample sales. Wanneer wij een nieuwsbrief versturen voegen wij automatisch alle nieuwe stockverkopen toe die in de voorbije week op onze website werden geplaatst. Net zoals bij de Top Listing kan u ervoor kiezen om te adverteren. Uw stockverkoop komt dan helemaal bovenaan in de nieuwsbrief te staan. Mensen hebben vaak weinig tijd en worden reeds overladen met allerlei nieuwsbrieven. Het feit dat uw verkoop bovenaan in de nieuwsbrief staat, kan dan een groot verschil uitmaken.

Per nieuwsbrief is er plaats voorzien voor één ad. Wanneer u interesse heeft om de advertentieplaats in de nieuwsbrief te reserveren, is het aangewezen dit een aantal weken op voorhand reeds vast te leggen. Wacht u te lang, dan riskeert u dat de adplaats reeds gereserveerd werd en moet u opnieuw een week wachten.

Bij uw ad in de nieuwsbrief kan uw bedrijfslogo optioneel worden toegevoegd. Wij vragen ook één afbeelding van idealiter 540px breedte en 160px hoogte. Indien u geen afbeelding kan aanleveren met de gepaste afmetingen, dan bezorgt u ons een andere afbeelding en passen wij deze zelf aan zodat de afbeelding geschikt is voor onze nieuwsbrief.

BANNERS

U kan er ook voor kiezen om uw bedrijf of merk extra in de kijker te zetten met een banner op onze website. Momenteel beschikken wij over een bannerpositie van 300x250px. Andere bannermogelijkheden kunnen worden besproken. Voor de bannerpositie hoeft u uiteraard geen organisator van stockverkopen of sample sales te zijn. In principe kan ieder bedrijf de bannerpositie aankopen.

Voor meer informatie en prijzen kan u contact opnemen via [email protected] of via ons contactformulier. Wij beantwoorden al uw vragen met plezier binnen de 24 uur, ook tijdens weekends.

X
X
X